menu close menu

Твоето присъствие е силата…

To me, real power is about presence. It’s the energy of knowing that you are who you are, and therefore speaking and acting from your authentic self. It doesn’t matter what your work is – if you’re a teacher or a nurse or whatever; it is your presence that’s the power. It’s not power over anybody else. It’s just the expression of who you are.Love is the real power. It’s the energy that cherishes. The more you work with that energy, the more you will see how people respond naturally to it, and the more you will want to use it. It brings out your creativity, and helps everyone around you flower. Your children, the people you work with – everyone blooms..

Marion Woodman

За мен истинската сила е свързана с присъствието.

Това е енергията да знаеш, че си това, което си, и следователно да говориш и действаш от автентичното си аз. Няма значение каква е работата ви – дали сте учител, медицинска сестра или каквото и да било; твоето присъствие е силата. Това не е власт над никой друг. Това е просто изразът на това кой сте.
Любовта е истинската сила. Това е енергията, която се грижи. Колкото повече работите с тази енергия, толкова повече ще виждате как хората реагират естествено на нея и толкова повече ще искате да я използвате. Той разкрива вашата креативност и помага на всички около вас да се разцъфнат. Децата ви, хората, с които работите – всички.

Marion Woodman

30-03-22 | 0 comments | in ЕМОЦИИ..МИГОВЕ..СЪДБИ..из моите терапии

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

© All rights reserved