menu close menu

Рейки терапия

§ Рейки терапия

  •  лечение на цялото тяло

  •  енергийна диагностика

  •  интуитивна терапия

  •  хармонизиране на чакрите

  •  съвети и препоръки за балансиран  начин на живот, основаващ се на алтернативната медицина.

§§§ Услугите могат да бъдат поръчани чрез:

http://aromikalab.com/kontakti/

§§§ Всяка информация, съвети и препоръки, съдържащи се тук, или получени чрез друг вид комуникация, в устна или в писмена форма не са предназначени да заменят или да бъдат заместител на квалифицирана медицинска помощ от обучен лекар или практикуващ здравеопазване!

10-02-19 | 0 comments | in !!! УСЛУГИ !!!

Leave a reply

Your email address will not be published.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© All rights reserved