menu close menu

Услуги

§ ЛИЧЕН АРОМАТ/ парфюм

 • включва въпросник и анализ
 • включва изготвяне на лична рецепта за аромат на основата на етерични масла
 • включва изготването на самия продукт

§ Лична аромарецепта за красота:

 • включва изготвяне на рецепта за крем за лице
 • включва изготвяне на рецепта за серум и/или масло за лице
 • включва изготвяне на рецепта за крем за ръце или тяло
 • препоръки за фирми, чийто продукти са подходящи за вашата рецепта

Изготвянето става въз основа на попълнения въпросник и след допълнителни уточняващи въпроси!

По избор е възможно и изготвянето на самите продукти!

§ Козметичен съветник

Представлява анализ на вашата кожа на лицето, при което получавате препоръчителна  козметична програма и съвети, както и рецепти за приготвяне на козметични продукти.

 • въз основа на снимка се определя състоянието на кожата( дава се указания кога и как да бъде направена снимката, за максимално достоверност)
 • въз основа на тест се определя типа кожа
 • изготвя се препоръчителна козметична програма
 • изготвя се препоръчителен списък за козметични съставки в продукти
 • изготвя се препоръчителни рецепти за домашно приготвени натурални продукти
 • подържа се обратна връзка- промяна на препоръки, ако се налага.

§ Съставяне на лична карта на здравето и психологически портрет
(  по УСИН методика)

 • включва анализ на  вашите психологически качества според У Син, които са ви заложени по рождение
 • включва анализ на вашите силни и слаби органи според У Син, които са ви заложени по рождение
 • включва анализ на основната причина, която предизвиква дисбаланс във вашия организъм
 • включва изготвяне на препоръчителна програма за възстановяване на баланс, основана изцяло на практики от алтернативната и източна медицина

вж.http://aromikalab.com/теорията-5-първоелемента-или-у-син-теор/

§ Рейки терапия

 •  лечение на цялото тяло
 •  енергийна диагностика
 •  интуитивна терапия
 •  хармонизиране на чакрите
 •  съвети и препоръки за балансиран  начин на живот, основаващ се на алтернативната медицина.

§ Цветотерапия

 • включва въпросник за определяне на вродена склонност към цветове, цветови дисбаланс
 • включва обяснения и съвети
 • включва препоръчителна програма

вж. http://aromikalab.com//цветотерапия-или-как-ни-влияят-цветов/

§ Терапия с цветята на д-р Бах

 • включва въпросник за определяне на най-подходящата комбинация за вас в момента
 • включва обяснения и съвети
 • включва схема за прием и продължителност.

§ Анализирай ме – физиогномика или какво говори  лицето

Представлява анализ на чертите на лицето ви!

 • какво показват очитe и веждите
 • как формата на носа дава обяснява черти от характера
 • какво отразяват устните
 • как формата на челото определя   какви сме

вж. http://aromikalab.com/физиогномика-или-какво-говори-лицето/

§§§ Услугите могат да бъдат поръчани чрез:

http://aromikalab.com/kontakti/

 

§§§ Всяка информация, съвети и препоръки, съдържащи се тук, или получени чрез друг вид комуникация, в устна или в писмена форма не са предназначени да заменят или да бъдат заместител на квалифицирана медицинска помощ от обучен лекар или практикуващ здравеопазване!

© All rights reserved