menu close menu

Теорията 5 Първоелемента или У СИН теорията

4-1     В древен Китай законите на природата са били формулирани така, че обясняват явленията и в материалния,  и в духовния свят и  обясняват връзката между тях.

Наблюдавайки хода на звездите, смяната на сезоните, жизнения цикъл, хората  изучавали природните явления и ги свързвали с живота на човека, с неговите мисли, чувства,  сънища и болести.

Именно тези наблюдения създават учението за Дао.  Дао означава” това, което не трябва да назоваваш”. В него няма воля, цел, посока, но от него се създава всичко. От него се раждат Ин и Ян, материята и енергията. А от тях и 5 Стихии.

Китайците определят „стихията” не като материална субстанция, а като сила-особено свойство на Вселената, което отговаря на законите на природата и всички нейни принципи.

Според китайския мироглед  5 Стихии се проявяват навсякъде около нас : пространство и време,звезди, климат,годишни времена, растения, животни и разбира се  човешкия живот.

Органите и тъканите на живите същества, а също така техните възприятия, усещания, емоции и психически способности са тясно свързани със стихиите.

Стихиите  поддържат  равновесието помежду си,  преминават една в друга, потискат се или се подкрепят.

Когато енергийните нива на стихиите се намират в дисбаланс, тогава в човешкия организъм настъпва  дискомфорт  и болести, а в обществото- вълнения, революции, войни.

5 Стихии или Първоелементи са :

  • Дърво
  • Огън
  • Земя
  • Метал
  • Вода

 

Теорията 5 Първоелемента или  У СИН теорията  разглеждат взаимовръзките и отношенията между стихиите в непрекъснатия поток на енергията навсякъде  около нас или в нас.

Древните лечители са  използвали  У СИН за диагностика и лечение на различни заболявания, както и за профилактика .

На всеки Първоелемент съответстват органи, тъкани, сетива, цветове, храни и т.н.

Във  всеки организъм енергийното съотношение между стихиите е различно, със съответните силни и слаби места.

Теорията У СИН се явява основа за пълна и точна на диагностика на  състоянието на организма, за определяне на патологични  органи и системи.

Чрез теорията УСИН може да се разбере причината за здравословния проблем, да се отдели причината от следствието и също така да се установи риск за евентуални бъдещи заболявания.

 

05-11-17 | 0 comments | in ИЗТОЧНА МЕДИЦИНА

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

© All rights reserved