menu close menu

Всичко, което получавате безплатно, създава дълг пред Вселената

Всичко, което получавате безплатно, създава дълг пред Вселената – закон за енергийния баланс

Този дълг представлява определено количество енергия, с което сте задлъжнели на Вселената .

Понеже е природен закон, не може да го заобиколим или отхвърлим . Независимо от всичко, дълговете трябва да бъдат платени . За съжаление не може да се предскаже формата, която ще придобие тази енергия .

Разплащането с пари е най-простия и рационален начин

Затова ако дадете прекалено много, даденото ще се върне при вас . Даващите имат съвсем малко преимущество пред вземащите . Те все пак ще трябва да платят, но не се знае, кога, къде и по какъв начин .

Най-важните правила произтичащи от закона за енергийния баланс:

•Не крадете енергия от всякакъв вид и форма;

•За всичко , което сте получили, трябва да се плаща;

•Не правете на никого “добро“ когато не ви молят;

•Нищо не отсъждай и не давай на заем;

•Действията ви трябва да са уравновесени енергийно;

Следването на тези принципи не е задължително! 

Възможно е преднамереното нарушаване на тези принципи, но трябва да сте готови, че Вселената ще си потърси дълга .

Ако губите нещо, може да е следствие, че някога не сте платили за полученото.

Нарушението на това правило в миналото може да предизвика заболяване . Например, можете да заплатите чрез друг човек за нанесена травма .

Ако сте загубили собственост или активи, може да е следствие от някогашна ваша кражба под някаква форма .

Затова бъдете предпазливи с енергията си . Старайте се да поддържате баланса във всичко, което правите . Да давате или да вземате по много е винаги…лошо . Това всъщност, създава много повече проблеми, отколкото ползи .

Превод : Йосиф Йоргов
Via 5tagor.com

10-05-21 | 0 comments | in §§§ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ ПРАКТИКИ ПОНЯТИЯ

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

© All rights reserved