menu close menu

Posts Tagged сиво

СИВО

СИВОТО е перфектното неутрално, което живее между крайностите на черното и бялото. СИВОТО  се възприема като класически, рафиниран  и консервативен цвят. СИВОТО е : интелект знания мъдрост класа неутралитет успокоение баланс зрялост отговорност достойнство депресия изолация професионализъм стабилност безразличие резервираност.  

0 | ЦВЕТОТЕРАПИЯ
read more

© All rights reserved