menu close menu

Posts Tagged дърво на живота

СИМВОЛИ НА КЪСМЕТ 2 / растения

Жълъдът се счита за символ на късмет, просперитет, младост и власт. Жълъдът  е добър символ  и на духовно израстване. Жълъдът е плодът на дървото, което е считано за свещено дърво в много различни култури, а самият- той  е известен като свещена първата храна на човечеството. Жълъдът е символ на сигурност и ...

0 | СИМВОЛИ
read more

© All rights reserved