menu close menu

„Лесно е да мразим, трудно е да обичаме. Всичко добро е трудно за постигане. Много по-лесно е да се получи нещо лошо. Това обяснява много неща. По-лесно е да се изпраща отрицателна енергия. Тя е по-лесна да се оправдае. Любовта, прошката и щедростта изискват много сърце, голям ум и много усилия.“

Коментарите са изключени за „Лесно е да мразим, трудно е да обичаме. Всичко добро е трудно за постигане. Много по-лесно е да се получи нещо лошо. Това обяснява много неща. По-лесно е да се изпраща отрицателна енергия. Тя е по-лесна да се оправдае. Любовта, прошката и щедростта изискват много сърце, голям ум и много усилия.“ |
read more

„Трябва да живееш живота си на върха на гласа си! Викай с цяло гърло и слушай ехото! “

Коментарите са изключени за „Трябва да живееш живота си на върха на гласа си! Викай с цяло гърло и слушай ехото! “ |
read more

„Има една елементарна истина, чието пренебрегване убива безброй идеи и прекрасни планове: в моментът, в който някой окончателно поеме отговорност, и Провидението му помага. Всичко се случва, за да подпомогне нещо, което никога не би станало.“

Коментарите са изключени за „Има една елементарна истина, чието пренебрегване убива безброй идеи и прекрасни планове: в моментът, в който някой окончателно поеме отговорност, и Провидението му помага. Всичко се случва, за да подпомогне нещо, което никога не би станало.“ |
read more

© All rights reserved