menu close menu

Без категория

Intuition code by Kallinna Stoyanova *15

 #intuitioncode ...това са моите интуитивни колажи с пожелания и съвети; моите усещания за символите, които носят енергията на деня, за да разчитаме #знаците по Пътя си с лекота.... #askkallinnа... попитай за #individulacode личен интуитивен колаж на деня, седмицата или за даден период... ....Да приемеш другия такъв какъвто е повече от толерантност, талант е."А може да го приемеш и ...

0 | Без категория
read more

© All rights reserved