menu close menu

§§§ И ДЗИН

„КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ“ и гадаене по И ДЗИН

Китайската  „Книга на промените” едно от най-великите и най-загадъчни творения на човека.  Тази книга е ключ към разгадаването на промените, които настъпват в нас  и в живота ни. Тя е огледало, което показва работата на скритите сили, които създават промените. Огледало, отразяващо това, което става в подсъзнанието ни. Книгата съдържа  64 хексаграми – символи, ...

0 | §§§ И ДЗИН
read more

© All rights reserved