menu close menu

ЦВЕТОТЕРАПИЯ

collage colors

Ние сме цветове… заобиколени сме от цветове….
Естественото обагряне в природата предлага идеалния баланс на светлинната енергия, който ни създава необходимата среда за живота.
Познаването на качествата на цветовете ще ни помогне да си припомним как да разчитаме знаците на природата.
Цветовете ни  дава важна информация за въздействието им  върху нас и за лечебните им свойства във физически, емоционален и интелектуален план.
Възможно е да се раждаме с определена склонност към даден цвят/цветове.
Склонността към определен цвят влияе върху личните ви качества и начина ви на живот. Тя  помага да се определят силните и слабите ни места, както и всички области  в организма, които са най-уязвими.
Когато имаме склонност към определен цвят, сме предразположени към болестите, свързани с този цвят. Тялото  винаги създава проблеми точно в тези слаби места.
Цветотерапията помага да се изгради съпротива чрез цветната енергия на храни, напитки, дрехи, предмети и т.н. За да се поддържа баланс и  „цветно“ здраве!!

colours1

22-01-16 | 0 comments | in ЦВЕТОТЕРАПИЯ

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

© All rights reserved