menu close menu

Какво показва рождената дата/ анализ

§ Какво показва рождената дата/ анализ 

  • основава  се на дата Ви на раждане

  • това не е нумерология или астрология

  • базирана е на древните китайски принципи за баланс и здраве

  • включва анализ на  Вашите силни и слаби страни според рождената дата

  • целта е да откриете скритите си заложби

  • да помогне ако сте в труден период, да разберете как да продължите по Пътя си

§§§ Услугите могат да бъдат поръчани чрез:

http://aromikalab.com/kontakti/

§§§ Всяка информация, съвети и препоръки, съдържащи се тук, или получени чрез друг вид комуникация, в устна или в писмена форма не са предназначени да заменят или да бъдат заместител на квалифицирана медицинска помощ от обучен лекар или практикуващ здравеопазване!

 

10-02-19 | 0 comments | in !!! УСЛУГИ !!!

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

© All rights reserved