menu close menu

Posts Tagged коприва

КОПРИВА

Обикновена коприва (Urtica dioica) е вид  многогодишно тревисто растение, разпространено в Европа, Северна Африка, Азия и Северна Америка. Листата на копривата са покрити с тънки власинки, които при допир с кожата отделят парлив сок, а той причинява парене и обрив. ЧЧ       Чай от коприва - добър източник на витамини A, C и E, ...

0 | БИЛКИ
read more

© All rights reserved