menu close menu

Latest Posts

Intuition code by Kallinna Stoyanova *14

 #intuitioncode ...това са моите интуитивни колажи с пожелания и съвети; моите усещания за символите, които носят енергията на деня, за да разчитаме #знаците по Пътя си с лекота.... Започна годината на #ВоднияЗаек - символът на дълголетието, мира и просперитета в източната култура. Съюзът между Вода и Заек потвърждава, че това е годината да правите нещата, които искате ...

0 | Intuition code by Kallinna Stoyanova, СИМВОЛИ
read more

Intuition code by Kallinna Stoyanova *13

 #intuitioncode ...това са моите интуитивни колажи с пожелания и съвети; моите усещания за символите, които носят енергията на деня, за да разчитаме #знаците по Пътя си с лекота.... #askkallinnа... попитай за #individulacode личен интуитивен колаж на деня, седмицата или за даден период... ....За неуспехите се сърдете на заблудите си..#milenaavelok ....Причината, поради която получавам това, което повечето не получават, ...

0 | Intuition code by Kallinna Stoyanova, СИМВОЛИ
read more

Intuition code by Kallinna Stoyanova *12

 #intuitioncode ...това са моите интуитивни колажи с пожелания и съвети; моите усещания за символите, които носят енергията на деня, за да разчитаме #знаците по Пътя си с лекота.... #askkallinnа... попитай за #individulacode личен интуитивен колаж на деня, седмицата или за даден период... ....Прошката е нещо качествено различно от доверието или уважението. Прошката е свързана с миналото. Доверието и ...

0 | Intuition code by Kallinna Stoyanova, СИМВОЛИ
read more

© All rights reserved