menu close menu

!!! УСЛУГИ !!!

Лична лечебна аромарецепта

§ Лична лечебна аромарецепта: Представлява анализ, основан на: §§§Съставяне на лична карта на здравето и психологически портрет (по УСИН методика):http://aromikalab.com/съставяне-на-лична-карта-на-здравето-и/ или §§§Рейки терапия: http://aromikalab.com/8385-2/ при което получавате препоръчителна  лечебна програма и съвети, както и рецепти за приготвяне на лечебни продукти. въз основа на анализите се определя състоянието на организма на физическо, емоционално и енергийно ниво; изготвя се препоръчителна лечебна програма препоръчват се продукти за ...

0 | !!! УСЛУГИ !!!
read more

Съставяне на лична карта на здравето и психологически портрет ( по УСИН методика)

§ Съставяне на лична карта на здравето и психологически портрет  (  по УСИН методика) включва анализ на  вашите психологически качества според У Син, които са ви заложени по рождение включва анализ на вашите силни и слаби органи според У Син, които са ви заложени по рождение включва анализ на основната причина, която предизвиква дисбаланс във ...

0 | !!! УСЛУГИ !!!
read more

Рейки терапия

§ Рейки терапия  лечение на цялото тяло  енергийна диагностика  интуитивна терапия  хармонизиране на чакрите  съвети и препоръки за балансиран  начин на живот, основаващ се на алтернативната медицина. §§§ Услугите могат да бъдат поръчани чрез: http://aromikalab.com/kontakti/ §§§ Всяка информация, съвети и препоръки, съдържащи се тук, или получени чрез друг вид комуникация, в устна или в писмена форма не са предназначени ...

0 | !!! УСЛУГИ !!!
read more

© All rights reserved