menu close menu

Intuition code by Kallinna Stoyanova

 #individulacode

#intuitioncode  ...това са моите интуитивни колажи с пожелания и съвети; моите усещания за символите, които носят енергията на деня, за да разчитаме #знаците по Пътя си с лекота......те са общи и са опит за поглед над деня стратегически и глобално. А #individulacode  e личен интуитивен колаж на деня, седмицата или даден период, който е важен за ...

0 | Intuition code by Kallinna Stoyanova, СИМВОЛИ
read more

Intuition code by Kallinna Stoyanova *8 16.01.23

#intuitioncode *8 / 16.01.23  #intuitioncode ...това са моите интуитивни колажи с пожелания и съвети; моите усещания за символите, които носят енергията на деня, за да разчитаме #знаците по Пътя си с лекота.... ....Мислил ли си някога колко често всъщност ние съдим за себе си по намеренията, които имаме, докато за всички други хора съдим по техните ...

0 | Intuition code by Kallinna Stoyanova, СИМВОЛИ
read more

Intuition code by Kallinna Stoyanova *7 15.01.23

  #intuitioncode *7 / 15.01.23  #intuitioncode ...това са моите интуитивни колажи с пожелания и съвети; моите усещания за символите, които носят енергията на деня, за да разчитаме #знаците по Пътя си с лекота.... ....Независимо как те наричат хората, ти си такъв, какъвто си. Придържай се към тази истина.Запитай се по какъв начин искаш да изживееш живота си. ...

0 | Intuition code by Kallinna Stoyanova, СИМВОЛИ
read more

© All rights reserved