menu close menu

§§§ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ И ПРАКТИКИ

РЕЙКИ 1 ниво

Всеки може да стане канал за енергията За да се случи това, е необходима настройка /инициация/, която се прави само от обучен учител - Рейки Мастер. Учителят създава енергийна връзка към ученика, с помощта на намерението и определени символи, за да му предаде способността. По време на настройката се изчиства централния, ...

0 | §§§ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ И ПРАКТИКИ
read more

РЕЙКИ

Рейки е безопасна, нежна, неинвазивна лечебна техника, която можете да използвате върху себе си, върху други хора, върху животни и растения, но тя е нещо много повече от физическа терапия. Рейки влияе на причината. Болката е следствие, но преди това е имало пробив в духовното, менталното или емоционалното тяло от негативни мисли, ...

0 | §§§ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ И ПРАКТИКИ
read more

МЕТАФОРИЧНИ АСОЦИАТИВНИ КАРТИ ( МАК)

  Метафоричните Асоциативни Карти ( МАК) са специални и представляват картинки с размера на карта за игра или пощенска картичка, изобразяващи хора, взаимоотношения, житейски ситуации, пейзажи, животни, битови предмети, абстрактни картини. С Метафоричните Асоциативни Карти ( МАК)не се гадае; с изображенията, представени върху тях, се разкрива метафората на нашите страхове, ценности,  желания или ги свързваме като правим асоциация с нашия вътрешен ...

1 | §§§ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ И ПРАКТИКИ, СИМВОЛИ
read more

© All rights reserved