menu close menu

§§§ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ ПРАКТИКИ ПОНЯТИЯ

Ако…

• Ако не харесвате някого, повярвайте, имате причина. • Ако сте подозрителни към някого, повярвайте, имате причина. • Ако усещате, че някой лъже, доверете се на чувството. • Ако имате интуитивен подтик да се обадите на някого, спрете това, което правите в момента, и се обадете на човека. • Ако интуитивно усетите, че трябва ...

0 | §§§ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ ПРАКТИКИ ПОНЯТИЯ
read more

4 закона на духовността

1. Който и човек да срещнеш, той е правилният. Това означава, че никой не идва в живота ни случайно. Всеки, който е около нас, всеки, с когото влизаме в контакт, ни учи на нещо или ни помага да се справим със ситуацията, в която се намираме. 2. Каквото и да се е ...

0 | §§§ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ ПРАКТИКИ ПОНЯТИЯ
read more

Всичко, което получавате безплатно, създава дълг пред Вселената

Всичко, което получавате безплатно, създава дълг пред Вселената - закон за енергийния баланс Този дълг представлява определено количество енергия, с което сте задлъжнели на Вселената . Понеже е природен закон, не може да го заобиколим или отхвърлим . Независимо от всичко, дълговете трябва да бъдат платени . За съжаление не може да ...

0 | §§§ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ ПРАКТИКИ ПОНЯТИЯ
read more

© All rights reserved