menu close menu

Цветята на д-р Бах, които даряват покой…

Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие.“

д-р Едуард Бах

„Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце.

д-р Едуард Бах

Потенциалите на нашата душа се осъществяват чрез личността. Това са идеалните качества, „добродетелите на нашата по-висша природа“. Към тях се числят кротостта, нравствената сила, смелостта, постоянството, мъдрост­та, радостта, целеустремеността. Неосъществяването на заложените в нас добродетели води рано или късно до противоположното чувство – гордост, жестокост, омраза, егоизъм, невежество, алчност. Тези недостатъци са истинските причини за болестта.

Истинските причини за болестта се свеждат според д-р Бах до две основни несъответствия:

1) личността не действа в съгласие с душата си – частично или изцяло, и,

2) личността нарушава „принципа на единството“ с Всеобщото начало. От тази дисхармония произлизат и заболяванията.

Всеки от използваните от д-р Бах цветове олицетворява определено душевно състояние или – изразено енергетично – трепти с определена честота, която отговаря на съответната честота от човешкото енергийно поле.

В човешката душа се съдържат всичките 38 душевни качества на цветовете от системата на д-р Бах. При конфликт между душата и личността настъпва дисхармония в честотата на трептенията. Стига се до отрицателно състояние на духа. Есенцията от подходящ цвят може да хармонизира отново човешките трептения и по този начин да възстанови равновесието между душата и личността. Така човекът възвръща своето здраве.“

Метхилд Шефер

12-06-22 | 0 comments | in ЦВЕТЯТА НА Д-Р БАХ

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

© All rights reserved