menu close menu

ЦВЕТНИТЕ ЕСЕНЦИИ НА Д-Р БАХ

 „За прилагането на есенциите от цветове не са необходими научни  познания.
Ползата от тях произлиза от първичната чистота – без сложни теории, защото всичко в природата е чисто.“     

     Д-р Едуард Бах

all

 •    Според д-р Бах болестните симптоми са следст­вие на определени душевни състояния (страх, потис­натост, ревност, изтощение, вкопчване, критичност и т. н.), които нарушават баланса и нормалните процеси в човешкото тяло.

 •   Човекът е една динамична и променяща се система, която непрекъснато се стреми към равновесие.

 • Д-р Бах твърди, че единственият начин да се излекуваме наистина от болестите е да отк­рием грешката в нас и да се освободим от нея.

 • Когато открием грешката, не тряб­ва да й обявяваме война и да се стараем да я отстраним на всяка цена, защото по този начин само ще укрепим позициите й.

 • Вместо това Едуард Бах съветва, да започнем да развиваме противоположни качества у нас.

 • Цветните есенции на д-р Бах са били създа­дени именно с цел да ни подпомагат да възста­новяваме вътрешната хармония и да ни подтик­ват към положителни мисли и усещания.

 • Терапията на д-р Бах се състои в прилагането на 38 цветни (направени от цветове на растения) есенции  и на една допълнителна, универсална комбинация – спасителна смес (Rescue Remedy), създадена от самия Едуард Бах,  от пет цветни есенции и  предназначена за остри, проблемни състояния.

 •   Действието на цветните есенциите е на фино енергийно ниво, те са безвредни и могат да бъдат приемани самостоятелно при нужда или в комбинация от  6 или 7 от тях, както и при необходимост успоредно с други лекарствени средства.

 • Д-р Бах разделя  цветните есенции  на седем групи:

  за страх,

  за несигурност,

  за недостатъчен интерес към настоящето,

  за самотност,

  за прекомерна чувствителност към влияния и идеи,

  за потиснатост и отчаяние,

  за прекомерна загриженост за доброто на другите.

10-09-17 | 0 comments | in ЦВЕТЯТА НА Д-Р БАХ

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

© All rights reserved