menu close menu

Съставяне на лична карта на здравето и психологически портрет ( по УСИН методика)

§ Съставяне на лична карта на здравето и психологически портрет 
(  по УСИН методика)

  • включва анализ на  вашите психологически качества според У Син, които са ви заложени по рождение

  • включва анализ на вашите силни и слаби органи според У Син, които са ви заложени по рождение

  • включва анализ на основната причина, която предизвиква дисбаланс във вашия организъм

  • включва изготвяне на препоръчителна програма за възстановяване на баланс, основана изцяло на практики от алтернативната и източна медицина

вж.http://aromikalab.com/теорията-5-първоелемента-или-у-син-теор/

§§§ Услугите могат да бъдат поръчани чрез:

http://aromikalab.com/kontakti/

§§§ Всяка информация, съвети и препоръки, съдържащи се тук, или получени чрез друг вид комуникация, в устна или в писмена форма не са предназначени да заменят или да бъдат заместител на квалифицирана медицинска помощ от обучен лекар или практикуващ здравеопазване!

10-02-19 | 0 comments | in !!! УСЛУГИ !!!

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

© All rights reserved