menu close menu

Latest Posts

Съставяне на лична карта на здравето и психологически портрет ( по УСИН методика)

§ Съставяне на лична карта на здравето и психологически портрет  (  по УСИН методика) включва анализ на  вашите психологически качества според У Син, които са ви заложени по рождение включва анализ на вашите силни и слаби органи според У Син, които са ви заложени по рождение включва анализ на основната причина, която предизвиква дисбаланс във ...

0 | !!! УСЛУГИ !!!
read more

Рейки терапия

§ Рейки терапия  лечение на цялото тяло  енергийна диагностика  интуитивна терапия  хармонизиране на чакрите  съвети и препоръки за балансиран  начин на живот, основаващ се на алтернативната медицина. §§§ Услугите могат да бъдат поръчани чрез: http://aromikalab.com/kontakti/ §§§ Всяка информация, съвети и препоръки, съдържащи се тук, или получени чрез друг вид комуникация, в устна или в писмена форма не са предназначени ...

0 | !!! УСЛУГИ !!!
read more

Какво показва рождената дата/ анализ

§ Какво показва рождената дата/ анализ  основава  се на дата Ви на раждане това не е нумерология или астрология базирана е на древните китайски принципи за баланс и здраве включва анализ на  Вашите силни и слаби страни според рождената дата целта е да откриете скритите си заложби да помогне ако сте в труден период, да разберете как ...

0 | !!! УСЛУГИ !!!
read more

© All rights reserved