menu close menu

ЕМОЦИЯ – СКРИТА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ

Така наречените отрицателни емоции, всъщност не са отрицателни. Те съдържат скрита положителна противоположност.

Това дава една различна гледна точка и може да помогне да видиш вратичката, която да те върне обратно на Пътя ти. Защото емоциите, които ни объркват са всъщност пътни знаци.

Нашата емоция ни дава възможност да направим преоценка на някои свои възгледи, ценности и основни убеждения. Това понякога ни кара да променим онази част от начина си на мислене, която ни е довела до определено емоционално състояние и може да сложи началото на ново отношение, а вероятно и на ново поведение. Ако научим урока, който ни е преподала емоцията, може да прекъснем порочния цикъл. В противен случай той обикновено се повтаря.

ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОТИВОПОЛЖНОСТИ:

 • АГРЕСИЯ – Скрита противоположност – ЖЕЛАНИЕ ЗА БЛИЗОСТ И НЕЖНОСТ
 • ГНЯВ – Скрита противоположност – НУЖДА ОТ ВЛАСТ, САМОУВАЖЕНИЕ
 • ТРЕВОЖНОСТ – Скрита противополжност – КОПНЕЖ ЗА СМИСЪЛ, ЦЕЛ
 • ОТЕГЧЕНИЕ – Скрита противоположност – ЖЕЛАНИЕ ЗА ПОСВЕЩЕНИЕ, ЗА ИСТИНСКИ ЦЕННОСТИ
 • ПОТИСНАТОСТ – Скрита противоположност – ЖЕЛАНИЕ ЗА ОБРАЗЕЦ, ПОТИСНАТ СТРАХ, ГНЯВ
 • ЗАВИСТ – Скрита противоположност – ЖЕЛАНИЕ ЗА САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И САМОУВАЖЕНИЕ
 • СТРАХ – Скрита противоположност – ПОТИСНАТА СМЕЛОСТ И ВЪЛНЕНИЕ
 • СКРЪБ – Скрита противоположност – ЖЕЛАНИЕ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ, ВЪПРЕКИ ЗАГУБАТА
 • ВИНА – Скрита противоположност – НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ФАЛШИВАТА ПРЕДСТАВА ЗА СЕБЕ СИ
 • ОМРАЗА – Скрита противоположност – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБЕДИНЯВАНЕ СЪС СКРИТАТА СИ СТРАНА
 • НАДЕЖДА – Скрита противоположност – ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ИЗБЯГА ОТ ОТЧАЯНИЕТО
 • САМОТА – Скрита противоположност – НЕОБХОДИМОСТ ОТ БЛИЗОСТ, ВРЪЗКА
 • ЛЮБОВ – Скрита противоположност – ЖЕЛАНИЕ ЗА САМОПОЗНАНИЕ И ПРЕВЪЗХОДСТВО
 • ГОРДОСТ – Скрита противоположност – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИСТИНСКО СМИРЕНИЕ, А НЕ УНИЖЕНИЕ
 • ЧУВСТВО ЗА ОТХВЪРЛЕНОСТ – Скрита противоположност – КОПНЕЖ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЖИВОТА И ОСВОБОЖДАВАНЕ

източник: psiholog.co

20-01-21 | 0 comments | in ПСИХОСОМАТИКА-ПОСЛАНИЯТА НА ТЯЛОТО

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

© All rights reserved